(1)
Helminen, K. Behandlingen Av anhållna Och häktade - ändamål, innehåll Och Verkningar. NTfK 1989, 76, 113-121.