(1)
Svensson, B. Kriminalitetsutvecklingen I Sverige 1950-1982 - Tendenser Och förklaringar. NTfK 1984, 71, 109-125.