(1)
Svensson, B. Böter I stället för fängelse. NTfK 1983, 70, 103-113.