(1)
Olaussen, L. P. Selvrapportert Utsatthet for Kriminalitet. NTfK 1982, 69, 178-197.