(1)
Koch, L. Retspolitiske Problemer - særlig Med Hensyn Til Kompetenceforhold - vedrørende Beskyttelse Og begrænsning Af Indsattes Rettigheder under Straffuldbyrdelse. NTfK 1982, 69, 60-75.