(1)
Nelson, A. Vem Skall Taga Hand Om Dem Som Ingen Vill Taga Hand Om?. NTfK 1980, 67, 53-55.