(1)
Kjerschow, A. Retssikkerhet Og Rettslig Kontroll under Fullbyrdelse Av frihetsberøvende Sanksjoner. NTfK 1980, 67, 45-52.