(1)
Benneche, G. Retssikkerhet Og Rettslig Kontroll under Fullbyrdelse Av frihetsberøvende Sanksjoner. NTfK 1980, 67, 37-44.