(1)
Waaben, K. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. NTfK 1980, 67, 1-2.