(1)
Träskman, P. O. Straffrättsligt Ansvar I Samfund De Lege Ferenda. NTfK 1977, 65, 257-272.