(1)
Koskinen, P. Vållandekriminaliseringar I Dag Och I Morgon. NTfK 1977, 65, 249-256.