(1)
Olaussen, L. P. Skjerpede Reaksjoner Overfor Unge Lovovertredere. NTfK 1975, 63, 230-245.