(1)
Persson, L. G. "Tillfället gör tjuven?" - Ett Etiologisk Dilemma Inom Kriminologin. NTfK 1975, 63, 35-59.