(1)
Berkhout, A.; Björling, J. Straffets Syfte inför Internationellt Domarforum. NTfK 1975, 63, 1-7.