(1)
Anttila, I. KriminalvÄrd I Frihet - Social Service Eller Kontroll?. NTfK 1973, 61, 24-36.