(1)
Törnquist, K.-E. Jämställd Med Sinnessjuk Enligt Brottsbalken. NTfK 1972, 60, 55-63.