(1)
Lithner, K. Äro Samerna Illitterata?. NTfK 1971, 59, 239-242.