(1)
Modeen, V. Finska Domar I brottmål 1961-1969. NTfK 1971, 59, 49-63.