(1)
Hurwitz, S.; Waaben, K.; Holmberg, C. Tidsskriftets Redaktion. NTfK 1970, 58, 1-4.