(1)
Mark, I.; Andersen, I.; Vad, E. Om alkoholunders√łgelser. Rettelser. NTfK 1968, 56, 334.