(1)
Blegvad, B.-M. P. Meddelelser. NTfK 1967, 55, 384.