(1)
Greve, V. Om Ungdomsfanger Og Recidiv. NTfK 1967, 55, 271-285.