(1)
Hauge, R. Fiktivt Sosialt Press - En Kommentar Til En Artikkel Om Gjengkriminalitet. NTfK 1965, 53, 48-50.