(1)
H., E.; Bakken, S.; Waaben, K. Meddelelser. NTfK 1962, 50, 416-419.