(1)
Wolf, P. Om Recidiv Efter Betinget Dom. NTfK 1960, 48, 314-329.