(1)
Lous, K. Forandringer I Norsk Straffelov. NTfK 1951, 39, 348-355.