(1)
Gröning, L. Straffrättssystemets Funktion Vid familjevåldsbrott Mot Barn: Problem, utgångspunkter, Perspektiv Och Svar. NTfK 2013, 100, 369-383.