(1)
Johansen, B. Forvaring - Fra særreaksjon Og "straff" Til Lovens Strengeste Straff: Et Skritt Frem Eller Ett Tilbake?. NTfK 2011, 98, 2-16.