(1)
Waaben, K.; Honkasalo, B.; Holmberg, C. Dansk, Finsk, Svensk Kronik. NTfK 1957, 45, 222-230.