(1)
Waaben, K.; Sveri, K.; Johnsen, J. Litteratur. NTfK 1955, 43, 285-288.