(1)
Parelius, N. Den Norske høyesteretts straffutmålingspraksis I Drapssaker. NTfK 1955, 43, 251-268.