(1)
Schwindt, B. Finska Domar I brottmål 1945-47. NTfK 1954, 42, 327-332.