(1)
Anttila, I. Den högre Utbildningen Av fångvårdstjänstemän I Finland. NTfK 1951, 39, 261-264.