(1)
Bugge, K. Trondhjem Tugt- Og Verkshus 1639-1814.: Et Bidrag Til Norsk Fengselsvesens Historie. NTfK 1951, 39, 243-260.