(1)
Hakonen, K.; Kontula, O. Narkotikakontroll I Finland: Narkotikalagstiftningen, Straffpraxis I Narkotikasaker Och Narkotikabrottslighetens Utveckling. NTfK 1988, 75, 161-179.