(1)
Jacobsson, M.; Bons, T.; Öckinger, V. Målsägandens Oro inför rättegångsprocessen. NTfK 2023, 110, 75-83.