(1)
Mølbak, M. .; Skovgård Jørgensen, C. . Psykisk Vold Inden for Lovens Rammer: – Muligheder Og begrænsninger I retliggørelsen Af Psykisk Vold. NTfK 2022, 109, 328-347.