(1)
Jørgensen, G. Kolofon Og Praktiske Informationer. NTfK 2022, 109.