(1)
Estrada, F.; Kjær Minke, L.; Storgaard, A. Nordic Research Council for Criminology: Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi. NTfK 2022, 109, 1-2.