(1)
Vestergaard, J. . Anne Grøstad: Internasjonalt Strafferettslig Samarbeid. NTfK 2021, 108, 398-402.