(1)
Olesen, A.; Rosenholm, A. B. Frivillige Organisationers Resocialiserende Arbejde I Kriminalforsorgens Institutioner. NTfK 2021, 108, 59-76.