(1)
Landström, L.; Naarttijärvi, M. Gränser för polisiär Innovation – rättssäkerhet, Enhetlighet Och Demokratisk Legitimitet. NTfK 2020, 107, 268-286.