(1)
Pedersen, L. H. P. Hanne Mørk: Tolkning I Justitssektoren. En innføring I Tolkning I Retten, Hos Politiet, Barnevernet, I Asylsaker Og I Fengselet. NTfK 2020, 107, 175-178.