[1]
Olaussen, L.P. 2015. Prisonisering - en ubekreftet "jernlov" om sosialt liv bak murene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 102, 3 (dec. 2015), 276–302. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i3.71826.