[1]
Lahti, R. 2015. Straffrätten på 2020-talet - från Cesare Beccarias Om brott och straff (1764) till en allt mer internationell och europeisk straffrätt. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 102, 3 (dec. 2015), 262–275. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i3.71825.