[1]
Johansen, N.B. 2015. Kriminologers bruk av teori: Svar til Leif Petter Olaussen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 102, 2 (aug. 2015), 212–218. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i2.71822.