[1]
Gröning, L. 2015. Tilregnelighet og utilregnelighet: begreper og regler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 102, 2 (aug. 2015), 112–148. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v102i2.71818.