[1]
Asp, P. 2010. Ne bis in idem. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 97, 3 (nov. 2010), 508–520. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v97i3.71778.