[1]
Pratt, J. og Eriksson, A. 2009. Den skandinaviska exceptionalismen i kriminalpolitiken. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 96, 2 (aug. 2009), 135–151. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v96i2.71739.