[1]
Flaatten, S., Nordlöf, K., Brydensholt, H.H., Kyvsgaard, B., Garde, P., Ryberg, J. og Havelund, J. 2009. Boganmeldelser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 96, 1 (apr. 2009), 91–107. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v96i1.71735.